ﻫﻤﮑﻠﺎﺳﯽ (بهداشت محیط 89 کرمان)

منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط

منابع تصفيه آب:
1) كتاب اصول طراحي تصفيه خانه آب       كاوامورا                  ترجمه دكتر ترابيان

2) مهندسي آب         قسيم            ترجمه دكتر موسوي

3) كتابAwwA

4) كتاب آب Hamer فصل 2 و 7

5) كتاب درسنامه جامع محيط زيست 1             دكتر ززولي

منابع مواد زائد:
1) كتاب مديريت جامع مواد زائد 2جلدي                      ترجمه مهندس حسيني یغمائیان و...

2) كتاب راهنماي كاربردي مواد زائد 2 جلدي                ترجمه خاني (انتشارات سازمان دهیاری ها)

3) كتاب درسنامه جامع محيط زيست  جلد 3                دكتر ززولي

منابع آلودگي هوا:
1) كتاب آلودگي هوا              جرمي كولز                  ترجمه صولت و سرخوش

2) كتاب آلودگي هوا              وارك                           ترجمه مهندس نقي زاده و حسنوند

3) جزوه آلودگي هوا   كرماني ، ندافی جنیدی
4)کتاب آلوگی هوا                  د نورز                          ترجمه دکتر ترکیان
5) کتاب آلودگی هوا            بابل ویرایش چهارم
6) كتاب درسنامه جامع محيط زيست جلد 3                  دكتر ززولي

منابع كليات بهداشت محيط:
رفرنس اصلي:  ترجمه سالواتو                       فصل غذا و پرتو و صدا و حتي المقدور دو فصل مسكن

رفرنس فرعي: كتاب كليات دكتر ززولي

كتاب كليات دكتر دهقاني

منابع انتقال و توزيع آب و جمع آوري فاضلاب:

جزوه دكتر محوي و كتاب مهندسي فاضلاب دكتر موسوي

حل مسئله و تمرين زياد

منابع مكانيك سيالات:

مكانيك سيالات محوي و كتاب هيدروليك و مكانيك سيالات دكتر موسوي

منابع شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضلاب:

1) Hamer

2) درسنامه جامع محيط زيست جلد 2 دكتر ززولي

3) جزوه دكتر يزدان بخش

4) ميكروبيولوژي بيتون                 ترجمه دكتر مهناز نيك آزين.
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:55  توسط IMAN_SAFA  |